Labgrown Diamonds

“Diamonds are forever”

U bent de trotse bezitter van uw Touche sieraad! Persoonlijk , dierbaar en uniek.
De diamanten in uw sieraad zijn lab grown diamonds.
Maar wat houdt dit precies in;

De mens heeft een technologische revolutie van formaat gemaakt.
Zichtbaar o.a. door de 3d-printrevolutie en nu doordat de mens in staat is de natuur dusdanig na te bootsen,
dat er éénzelfde omgeving gecreëerd kan worden om diamant te kunnen laten ontstaan.
Doordat de mens nu de natuur een handje kan helpen zijn diamanten,
een stuk minder zeldzaam. De natuurlijke variant is bekend, maar de Lab-variant is in hoeveelheid en keuze (kleur en slijpvormen)
nu veel en makkelijker verkrijgbaar. Daardoor is er ook een aanzienlijk prijsverschil t.o.v. de natuurlijke variant.

De natuurlijke diamant heeft altijd die eeuwenoude historie, de legacy van de pracht van de planeet.
Ontstaanin het diepst van de aarde en in het heelal.Letterlijk sterrenstof!.
De Labgrown is een uitkomst van het vernuft van de mens, de evolutie van kennis.
Een verschil in ontstaan, maar niet noemenswaardig qua uitkomst.
Enkel met zeer hightech instrumenten kan men het verschil van ontstaan duiden.
Fysiek is er geen noemenswaardig onderscheid. Dezelfde hardheid en andere fysieke eigenschappen.
De schittering ontstaat sowieso doordat de mens de slijpvorm toepast op de ruwe basis.

Ook hanteert men dezelfde kwaliteitsbepalingen als bij natuurlijke diamant zijn van toepassing bij lab grown diamant.
De kwaliteit van de labgrown diamant in uw sieraad
-Zuiverheid VVS (Very very small inclusions)
-Kleur F (fijnste wit)

Wij wensen u veel draagplezier met uw sieraad!